Put Mira 18, 21210 Solin +385 (0) 21 / 682-070

POLITIKA PRIVATNOSTI

TEHNET d.o.o. Vranjički Put 11 21211 Vranjic (Solin) Oib: 14557584577

POLITIKA PRIVATNOSTI I UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA TE OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Mi, TEHNET d.o.o., Vranjički Put 11, 21211 Vranjic (Solin), OIB: 14557584577, tvrtka smo koja se bavi Tehničkom zaštitom. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita Vaše privatnosti je naša obveza, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!


1. Tko je voditelj obrade osobnih podataka?
TEHNET d.o.o.
je voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Tehnet d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.


2. Povjerenik za zaštitu osobnih podataka
Tehnet d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovao Povjerenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: ante@tehnet.hr.


3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
Osobni podaci koje prikupljamo su prvenstveno Vaši osnovni osobni podaci (ime, prezime, adresa, kontakt podaci… ),sakupljamo ih isključivo u trenutku kada nas kontaktirate i zatražite kontakt s našim djelatnicima, a podaci su nužni za pružanje tražene usluge. Vašim podacima pristup imaju isključivo djelatnici tvrtke Tehnet d.o.o.


4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit. 
U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo uključiti Vas u našu bazu podataka kako bi ostvarili tražene usluge. To smatramo Vašim izričitim pristankom na kontakt. Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim internetskim stranicama nikome, osim:
u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza
u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka
u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu. Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete tražiti brisanje Vaših podataka, slanjem direktnog zahtjeva. Osobni podaci subjekta obrade se na njegov zahtjev brišu odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Subjekt obrade se informira putem e-maila o provedenom brisanju u roku od mjesec dana od zaprimanja njegovog zahtjeva. Nakon povlačenja privole, Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu interne statističke obrade podataka i oni će biti u cijelosti anonimizirani. Tijekom definiranog vremena čuvanja osobnih podataka u našim evidencijama osobnih podataka provodimo sljedeće mjere: 

Periodički pregled evidencija osobnih podataka
Provjeru primjenjivosti perioda čuvanja podataka s obzirom na zahtjeve poslovanja, tip osobnih podataka, svrhu obrade i kategoriju subjekata obrade.


5. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?
Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: ovlašteni djelatnici tvrtke Tehnet d.o.o.. Osobni podaci obrađuju se isključivo prema uputama Tehnet d.o.o.


6. Gdje će se moji podaci obrađivati?
Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar zemalja za koje je Europska komisija ocijenila da imaju primjerenu razinu zaštite od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod točkom 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Tehnet d.o.o.


7. Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam svoje stranice prilagoditi kako bi bile što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)


8. Upotreba kolačića (Cookies)
Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen.


9. Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje preuzimanja ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji preuzimanja ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. 
No, imajte na umu da niti jedan način prijenosa putem interneta ili način elektroničke pohrane nije 100% siguran i pouzdan i ne možemo jamčiti svoju apsolutnu sigurnost. Cijenimo vaše povjerenje u pružanju vaših osobnih podataka, stoga provodimo tehničke i organizacijske mjere, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, kojima osiguravamo da integriranim načinom budu obrađeni s odgovarajućom razinom sigurnosti samo oni osobni podaci koji su nužni. Zaštita podataka je osigurana kontrolom pristupa i regulirana kroz ugovore s istima.


10. Maloljetnici
Naše usluge nisu namijenjene za djecu do 16 godina. Ne prikupljamo osobne podatke koji dolaze od djece do 16 godina. Ako otkrijemo da je dijete mlađe od 16 godina dalo osobne podatke, odmah ćemo iz izbrisati s naših poslužitelja. Ako ste roditelj ili skrbnik i znate da nam je vaše dijete dala osobne podatke, kontaktirajte nas kako bismo mogli poduzeti potrebne radnje.


11. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka, povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, prijenos Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku, obavijest o svakom brisanju, mijenjanju ili blokiranju podataka
prema trećoj strani kojoj su podaci otkriveni te podnošenje prigovora Tehnet d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.


12. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr


13. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih 
podataka je upravo svrha prikupljanja i vremenski rok u kojem želite da Vam pružamo naše usluge.


14. Kako nas možete kontaktirati?
Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:
Telefon: 021 682 070
E-mail: ante@tehnet.hr
pisanim putem na adresu: Tehnet d.o.o., Put mira 18, 21210 Solin
putem web obrasca koji se nalazi na www.tehnet.hr


15. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?
Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.tehnet.hr. Ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno. Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o Tehnet d.o.o. i uslugama koje pruža. Ovime dajem izričitu privolu Tehnet d.o.o. da prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem svojih usluga sukladno zakonskim propisima, a sve u skladu s definiranom svrhom.


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA


1. Ovim se Općim uvjetima uređuju opći uvjeti korištenja kao usluge pružene korisniku od strane trgovačkog društva Tehnet d.o.o. Put mira 18, 21210 Solin, OIB: 14557584577 temeljem Ugovora zaključenog između korisnika i trgovačkog društva Tehnet d.o.o. Put mira 18, 21210 Solin, OIB: 14557584577.


2. Pod pojmom korisnika podrazumijeva se svaka pravna ili fizička osoba koja posredno ili neposredno koristi usluge Tehnet d.o.o. Put mira 18, 21210 Solin, OIB: 14557584577.


3. Suradnjom sa Tehnet d.o.o. te korištenje usluga Tehnet d.o.o. putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik 
se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.


4. Korisnik potvrđuje da Tehnet d.o.o. ne utječe na bilo koji način na kreiranje, filtriranje, pribavljanje i distribuiranje sadržaja koji se koriste, te nema nadzor nad izvorom navedenih sadržaja. 5. Korištenjem usluga korisnik prihvaća, prima na znanje i upoznat je da Tehnet d.o.o. ne snosi i neće snositi ikakvu odgovornost za bilo kakve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koji se oglašavaju na našim stranicama.


6. Korištenjem usluga Tehnet d.o.o. korisnik prihvaća svoju isključivu odgovornost za sve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koje oglašava korištenjem naših stranica.


7. Korisnik je suglasan da će odmah, bez odlaganja, po saznanju za bilo kakve sadržaje koji bi bili protivni pozitivnim zakonskim propisima ili bi mogli značiti kršenje ugovora, obavijestiti o istome Tehnet d.o.o. koji su ovlašteni takve sadržaje bez odlaganja ili suglasnosti ikoje ugovorne strane, eliminirati iz sustava. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je Tehnet d.o.o. ovlašten sam procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram Tehnet d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvan ugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

 

8. Korisnik je suglasan da je Tehnet d.o.o. ovlašten po saznanju o oglašavanju bilo kakvih sadržaja koji bi i bili protivni pozitivnim zakonskim propisima do kojih je saznanja došao na drugi način nego je predviđeno u točki 7. ovih uvjeta sam, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili suglasnosti ikoje strane, ukloniti predmetne sadržaje iz sustava pružanja usluga. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je Tehnet d.o.o. ovlašten sam procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram Tehnet d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvan ugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.


9. Korisnik ovim putem prihvaća da Tehnet d.o.o. neće participirati u bilo kakvoj odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje stranica i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja iste.